MİN

MİN I say 999-dan sonra gələn rəqəm. Səyriyir dodağı, qaçır bənizi; Alnında min acı fəlakət izi (S.Vurğun).

MİN II f. At belinə qalxmaq, maşına çıxmaq. At min, hünər öyrət, məni də bəxtəvər eylə (M.Ə.Sabir).

MİLLİ
MİNA

Digər lüğətlərdə