MİN

Saylarda 1000 ən yuxarı rəqəm hesab olunub. Minmək feili ilə bağlıdır (minmək “yuxarı qalxmaq”dır). Söz ad – feil omonim kimi işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MİMETEZİT
MİNA

Значение слова в других словарях