Mineral xamal

bax: Faydalı qazıntı.
Məşəl, çıxarış borusu
Mineral yağlar