Mineral yağlar

neft, yanar şist və qazıntı kömürünün emalının maye məhsularından hazırlanan sürtkü yağları.
Mineral xamal
Mühəndis