MİQDARCA

zərf Miqdara görə, sayca, kəmiyyətcə.
MİQDAR
MİQDARİ

Digər lüğətlərdə