MİQDARİ

sif. [ ər. ] Kəmiyyətə görə, kəmiyyətcə. Miqdari analiz.
MİQDARCA
MİQDARSIZ

Значение слова в других словарях