MİQDARİ

ə. qədərlə, kəmiyyətlə əlaqədar olan.

MİQDAR
MİQƏSS

Digər lüğətlərdə