MİQNÁTİS

is. [ ər. əsli yun. ] köhn. Maqnit.
Ey dili-qafil, qız ki var, miqnatis kimi bir şeydir. C.Cabbarlı.

MİQDARSIZLIQ
MİQRÉN

Digər lüğətlərdə