MİRALAJ

“Alay miri (polkovnik), alay böyüyü (şahı)” mənasında işlədilir. Mir sözü əmir sözünün ixtisarıdır və “böyük” anlamında işlədilir. İndi adam adı kimi yayılıb, alınma sözdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MİRABİLİT
MİRAS