MİRAS

Ərəbcə irs, varis sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MİRALAJ
MİRDAMƏD

Значение слова в других словарях