MİSRİ₁

sif. Misirə məxsus. Misirə mənsub.
// Misirli.
◊ Misri qılınc – Koroğlunun qılıncına verilən ad.
Misri qılınc hamayıldı belində; Geyər hər vaxt al-qumaşı Koroğlu. Koroğlu”.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MİSRİ misri bax yoluxucu

Omonimlər

  • MİSRİ MİSRİ I is. [ ər. ] mus. Aşıq mahnı yaradıcılığı formalarından biri. Ə, bir “Misri” çal, qılınc oynat, nərə çək

Etimologiya

  • MİSRİ Bu qılıncın adının Misirlə əlaqəsi yoxdur. Mutr sözünün dəyişmiş formasıdır, mutr misirdə Allah adı idi, misri “Allah qılıncı” deməkdir
MİSRİ₂
MİSS

Digər lüğətlərdə