MİSRİ₂

sif. [ ər. ] köhn. Yoluxucu, keçici, sirayətedici. Misri xəstəliklər.
– Yazırsan bu naxoşluq misri naxoşluq kimi bir şeydir və ilaax… C.Məmmədquluzadə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MİSRİ misri bax yoluxucu

Omonimlər

  • MİSRİ MİSRİ I is. [ ər. ] mus. Aşıq mahnı yaradıcılığı formalarından biri. Ə, bir “Misri” çal, qılınc oynat, nərə çək

Etimologiya

  • MİSRİ Bu qılıncın adının Misirlə əlaqəsi yoxdur. Mutr sözünün dəyişmiş formasıdır, mutr misirdə Allah adı idi, misri “Allah qılıncı” deməkdir
MİSRALIQ
MİSRİ₁

Digər lüğətlərdə