MİSRİ

Misrə məxsus; misirli; Koroğlunun qılıncına verilən ad.
MİSKİN
MİŞKAT

Digər lüğətlərdə