MİSRİ

Bu qılıncın adının Misirlə əlaqəsi yoxdur. Mutr sözünün dəyişmiş formasıdır, mutr misirdə Allah adı idi, misri “Allah qılıncı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MİSMAR
MİSTRAL

Значение слова в других словарях