MİXİ

sif. [ fars. ] : mixi xətt (yazı) – Qabaq Asiyanın qədim xalqlarında (Assuriyada, Babilistanda, qədim İranda) gil və ya daş üzərində mıxşəkilli cızıqlardan ibarət yazı üsulu. Mixi əlifba. Bisutun mixi yazıları.
– Ceyniz ən yaxşı tələbələrdən hesab olunurdu, mixi xəttini də gözəlcə oxuyurdu. Çəmənzəminli.

MİXƏYİ
MİKADO

Значение слова в других словарях