MİZ

MİZ I is. [ fars. ] Stol. Cavanlar yazı stolunun qabağındakı dəyirmi mizin dalında üzbəüz oturdular (M.Hüseyn).

MİZ II is. Pis iy. Evi kəsif miz iyi bürüdü (İ.Şıxlı).

MİSRİ
MÖHÜR

Digər lüğətlərdə