MOBİL

is. [ fr. ] Mütəhərrik, sürətlə hərəkət edən. Mobil hərbi hissə.
MOBƏD
MOBUD

Digər lüğətlərdə