MODERÁTO

[ ital. ] mus.
1. Yavaş, ağır, tələsmədən (musiqi əsərlərinin ifa tempi haqqında).
2. Ağır, yavaş tempdə musiqi əsəri və ya onun bir hissəsi.
MODEM
MODERÁTOR

Digər lüğətlərdə