MODERATOR

\[lat. moderator-azaldan\] модератор (1. клавишар (мецер) алай музыкадин алатра ванцин гуж къайдада твадай алат; 2. машиндин йигинвал тӀимиларун патал механизм).
MODERATO
MODERN

Digər lüğətlərdə