MODERÁTOR

[ lat. moderator – azaldan]
1. Klavişli (dilli) musiqi alətlərində səsin gücünü tənzim edən alət.
2. Maşının sürətini azaltmaq üçün qurğu.
MODERÁTO
MODÉRN

Digər lüğətlərdə