MODERNİ́ZM

[ lat. ]
1. bax modern 1-ci mənada.
2. İmperializm dövrü burjua incəsənət və ədəbiyyatında realizmə zidd cərəyanların ümumi adı.
İnqilabdan əvvəl rus balet sənətində modernizm və formalizm cərəyanı hakimlik etməkdə idi. Ə.Bədəlbəyli.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MODERNİZM modernizm bax müasirlik
MODERNİST
MÓDUL

Digər lüğətlərdə