MOL

is. Maddə miqdarının vahidi; qrammolekulun qısaldılmış adı.
MÓQUR
MOLBERT

Digər lüğətlərdə