MOLDAVAN

I
сущ. молдаванин, молдаванка. Moldavanlar молдаване (народ, составляющий основное население Молдовы)
II
прил. молдавский, молдаванский. Moldavan dili молдавский язык, moldavan rəqsi молдаванский танец
MOLBERT
MOLDAVCA

Digər lüğətlərdə