MOLDAVANCA

sif.zərf Moldav(an) dilində. Moldav(an)ca-rusca lüğət. Moldav( an)ca danışmaq.
MOLDAVAN
MOLDAVCA