MOLÉKUL

[ fr. molecule – əsli lat. ] Maddənin bütün kimyəvi xüsusiyyətlərinə malik ən kiçik hissəciyi.
MOLDAVCA
MOLEKULYÁR

Digər lüğətlərdə