MOLEKULYÁR

sif. [ fr. ] Molekula aid olan. Molekulyar çəki.
// Molekulların tədqiqi ilə əlaqədar olan. Molekulyar nəzəriyyə.
MOLÉKUL
MOLİBDÉN

Digər lüğətlərdə