MOLİBDEN

\[yun. molybdos-qurğuşun.\] 1. молибден (лацу-гимиш ранг алай, четин цӀрадай цӀарцӀар гудай са металл-химиядин элемент); 2. молибдендикай авур, молибдендин (мес. сим).
MOLEKULYAR
MOLİBDENLİ

Digər lüğətlərdə