MOLLA

ağa, cənab, sahib (Böyük ruhani alimi, qazı; xacə, dini məktəblərdə dərs deyən müəllim moula və ya mövla).
MOBİT
MOLLAAĞA

Digər lüğətlərdə