MOLLA

ə. 1) ziyalılıq titulu; 2) axunddan kiçik din xadimi; 3) mollaxana müəllimi.

MOİZƏ
MOLLAGUNƏ

Digər lüğətlərdə