MOLLAXANA

is. [ ər. molla və fars. …xanə] Mollanın dərs dediyi dini məktəb.
[Növrəstə:] Mollaxanada köhnə qayda ilə, köhnə əlifba ilə dərs verirlər. Ə.Haqverdiyev.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MOLLAXANA MOLLAXANA (dini elmlər məktəbi) İkincisi mollaxanada oxumuş, həzrəti-İbrahimin oda atıldığını eşitmişdi (Çəmənzəminli); MƏDRƏSƏ [Vaqif:] Açılsın hər y
MOLLAGUNƏ
MOLLALIQ

Digər lüğətlərdə