MONARXİYA

\[alm.=fr. Monarchhie; ing. Monarchy; yun. Monos – tək, yeganə. Arkhein - suverenlik\] – bir nəfərin suverenliyi, hakimiyyəti. Dövlət gücünün bir nəfərin əlində cəm olunmasını bildirən dövlət forması.
MONARXİYA
MONİZM

Значение слова в других словарях