MONEY MAKER

n 1. pul yığan; pul hərisi; tamahkar / acgöz adam; 2. amer. xeyirli / faydalı / qazanclı iş

MONEY-LENDER
MONEY-MAKING