MONEY-MAKING

money-making1

n pul yığma / toplama, tamahkarlıq, acgözlük, varlanma cəhdi

money-making2

adj 1. pula həris, acgöz, tamahkar; 2. pul gətirən; xeyirli; qazanclı

MONEY MAKER
MONEYER