MONİST

[ yun. ] Monizm tərəfdarı.
MONASTIR
MONİSTİK

Digər lüğətlərdə