MONİSTİK

sif. [ yun. ] Monizmə aid olan, monizmlə əlaqədar olan. Monistik fəlsəfə.
MONİST
MONİTOR₃

Digər lüğətlərdə