MONİTOR₁

is. [ ing. ] Orta və ali məktəblərdə sinif başçısı, sinif nümayəndəsi, qrup başçısı.
MONİTOR₃
MONİTOR₂

Digər lüğətlərdə