MONİTOR₂

is. [ ing. ] Zirehli döyüş gəmilərinin ilk tiplərindən biri.
MONİTOR₁
MONİTORİNQ

Digər lüğətlərdə