MONİZM

\[alm. Monismus; fr. Monisme; ing. Monism; yun. Monos – tək, vahid; osm. tr. vahdetiye; ər. ٚدذ خٌّ \] – bütün mövcu- datın əsasında bir başlanğıcın dayandığını qəbul edən fəlsəfi təlim.
MONARXİYA
MONİZM

Digər lüğətlərdə