MONİZM

\[monisme\] – Bircilik-Tekçilik: Kainatdakı hər şeyi bir tək prinsipə \[maddə, ruh və ya fikir\] irca edər.
MONİZM
MONOTEİZM

Значение слова в других словарях