MONİZM

i. fəls. monism

MONİTOR
MONQOL

Digər lüğətlərdə