MONÓKL

[ fr. əsli yun. monos – tək və lat. oculus – göz] Eynək və ya pensne əvəzinə göz çuxuruna qoyulan bir göz üçün dairəvi optik şüşə – tək gözlük.
MONQOLŞÜNASLIQ
MONOQRAFİK

Digər lüğətlərdə