MONOLİ́T

[ yun. monos – tək və lithos – daş]
1. Bütöv və böyük daş qaya, bütöv daş.
// Bütün daşdan yonulmuş hər hansı bir şey.
2. Sif. mənasında. məc. Sarsılmaz, bütöv, möhkəm, yekparə. Xalqın monolit birliyi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MONOLİT möhkəm
MONOQRÁM
MONOLİTLİK

Digər lüğətlərdə