MONOLİTLİK

is. Sarsılmazlıq, möhkəmlik, bütövlük, yekparəlik.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MONOLİTLİK möhkəmlik — birlik
MONOLİ́T
MONOLÓQ

Digər lüğətlərdə