MONOQRAFİK

sif. [ yun. ] Monoqrafiya mahiyyəti daşıyan, monoqrafiya şəklində yazılmış. Monoqrafik tədqiqat.
MONÓKL
MONOQRÁFİYA

Digər lüğətlərdə