MONOQRÁFİYA

[ yun. monos – tək və grapho – yazı] Bir mövzunun, bir məsələnin öyrənilməsinə həsr olunmuş tədqiqat əsəri. M.F.Axundzadə haqqında monoqrafiya.
MONOQRAFİK
MONOQRÁM

Digər lüğətlərdə