MONOQRAM

\[yun. monos-tək və gramma-hərf\] монограмма (са шумуд гьарфуникай расай нехиш).
MONOQRAFİYA
MONOLİT

Digər lüğətlərdə