MONOQRAM

i. monogram, cipher

MONOQRAFİYA
MONOLİT

Digər lüğətlərdə