MONOTEİZM

\[monotheisme\] – Tek Tanrıcılık-Vahdaniyyet: bir tək ilaha inanmağı ifadə edir.
MONİZM
MONOTEİZM

Digər lüğətlərdə