MONOTİP

[ yun. monos – bir və typos – çap] köhn. Naboru ayrı-ayrı literlərdən ibarət sətirlər şəklində töküb yığan mətbəə maşını.
MONOTEİ́ZM
MONOTİPÇİ

Digər lüğətlərdə