MONQOLCA

sif.zərf Monqol dilində. Monqolca-rusca lüğət. Monqolca yazmaq.
MONİ́ZM
MONQOLLAR

Digər lüğətlərdə